22.09.2023

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky sekce Katastrálního pracoviště Praha-západ.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web