14.09.2023

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web