02.03.2023

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2022.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web