28.08.2019

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web