02.07.2019

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web