27.02.2019

 
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web