Tisk ortofot České republiky

Tisk ortofot z digitálních dat poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území na velmi kvalitní velkoformátové tiskárně (max. šíře papíru 1 050 mm).
Parametry dat jsou u vedeny zde .
Data jsou členěna dle kladu listů Státní mapy 1 : 5 000. Tisk jednoho souboru rozsahu 2,5 x 2 km je pro měřítko 1 : 5 000 na papír cca formátu A2 (420 x 594 mm).
Vyhotovíme případně i  výřezy a  mozaiky z těchto dat.

Tisky se provádějí na papír 130 g/m2, při tisku na fotopapír se cena zvyšuje o 50 %.

Objednávka tisku ortofot ČR:
Tisky z Vašeho zájmového území lze objednat poštou, e-mailem nebo osobně na adrese:
Zeměměřický úřad, prodejna map
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
Email: prodejna.map.praha@cuzk.cz

Dále je možné vybírat i  objednávat přímo v prostředí internetu prostřednictvím Internetového obchodu, který je přístupný z Geoportálu ČÚZK na adrese https://geoportal.cuzk.cz .
Tisky budou na základě objednávky
• zaslány poštou na základě platby předem, poštovné dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje
(dodací lhůta je max. 14 dnů),
• zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje (dodací lhůta je max. 14 dnů),
• vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map.

Prostřednictvím Internetového obchodu lze však objednávat pouze tisky jednotlivých ortofot v kladu listů Státní mapy 1 : 5 000.
Pro objednání tisku ortofot v jiném měřítku je třeba domluvit s pracovníkem Zeměměřického úřadu:

Kontaktní osoba - Eva Kábová
e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz
tel.: 284 043 533, 284 043 534.

Aktuality

15.02.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024)
 
je k dispozici ke stažení.02.01.2024
S účinností od 1. ledna 2024 jmenovala vláda na základě výsledku výběrového řízení Ing. Karla Štencla do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ing. Štencel zastával od roku 2007 funkci místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.