Koncepce rozvoje zeměměřictví

Koncepce rozvoje zeměměřictví v působnosti Zeměměřického úřadu 2021 - 2025
Ucelená informace o předpokládaném rozvoji odborných činností a rozvoji, nezbytná organizační a logistická opatření k zajištění stanovených cílů, podklad pro cílevědomé a efektivní řízení rozvoje zeměměřictví ve státní správě.

Koncepce rozvoje zeměměřictví 2014 - 2020