Koncepce rozvoje zeměměřictví

Koncepce rozvoje zeměměřictví v působnosti Zeměměřického úřadu 2021 - 2025
Ucelená informace o předpokládaném rozvoji odborných činností a rozvoji, nezbytná organizační a logistická opatření k zajištění stanovených cílů, podklad pro cílevědomé a efektivní řízení rozvoje zeměměřictví ve státní správě.

Koncepce rozvoje zeměměřictví 2014 - 2020

Aktuality

16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.

15.09.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (09/2021)