Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronická podání zu.praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
Všechna podání.
Podatelna Přízemí místnost č. 5 Všechna podání.
Stížnosti, oznámení, podněty, dále informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. patro, místnost č. 416 Ředitel Sekce kanceláře úřadu, návštěvy po předchozí dohodě, tel.: 284 041 410.
Obchodní oddělení 4. patro, místnost č. 408, nebo elektronicky:
ZU-obchod@cuzk.cz
V Obchodním oddělení lze podat jakékoliv připomínky, informace a dotazy ke všem produktům poskytovaných ZÚ.
Hlášení závad na bodech geodet. základů 4. patro, místnost č. 431, nebo elektronicky: http://dataz.cuzk.cz/oznameni.php, případně dbp@cuzk.cz Kromě podání ve věci základních bodových polí lze v odd. správy bodů obdržet i geodetické údaje, výpisy nebo opisy.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Květoslava Wágnerová 5284041427zu.praha@cuzk.czpodatelna
Lenka Bartošová5284041426zu.praha@cuzk.czpodatelna
Ing. Karel Brázdil, CSc. 413284041400karel.brazdil@cuzk.czŘeditel úřadu
Ing. Petr Dvořáček414284041601petr.dvoracek@cuzk.czZástupce ředitele úřadu
Ředitel Zeměměřické sekce
JUDr. Lenka Kubíčková416284041410lenka.kubickova@cuzk.czŘeditelka Sekce kanceláře úřadu
Táňa Štenclová 434284041424tana.stenclova@cuzk.czVedoucí Personálního oddělení
Vlasta Chocholatá284041441vlasta.chocholata@cuzk.czŘeditelka Ekonomického odboru
Ing. Pavel Šidlichovský 477284041660pavel.sidlichovsky@cuzk.czŘeditel Odboru správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví
Ing. Renata Nováková408284041605renata.novakova@cuzk.czVedoucí Obchodního oddělení
Stanislava Hányšová488284041421stanislava.hanysova@cuzk.czreferent
Irena Ondušová404284041409irena.ondusova@cuzk.czreferent
Ing. Jana Jiráková404284041440jana.jirakova@cuzk.czreferent
Vladimíra Beránková Kovačová 485284041436vladka.kovacova@cuzk.czreferent
Milena Černá486284041442milena.cerna@cuzk.czreferent
Marie Narovcová483284041422marie.narovcova@cuzk.czreferent
DiS. Miroslava Voleská483284041412miroslava.voleska@cuzk.czreferent

Aktuality

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019).

13.12.2018
Rozšíření nabídky SMO-5 v Archivních mapách
Do aplikace Archivní mapy byla doplněna všechna postupná vydání Státní mapy odvozené 1:5000. Až dosud byly tímto způsobem publikovány pouze listy prvního vydání z padesátých let 20. století. Rozšíření o následná vydání této mapy přináší možnost detailního studia vývoje území v přibližně desetiletých odstupech. Mapy jsou publikovány pro zhruba 90 % území státu, zbytek bude doplněn po ukončení jejich skenování v první polovině roku 2019.