Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronická podání zu.praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
Všechna podání.
Podatelna Přízemí místnost č. 5 Všechna podání.
Stížnosti, oznámení, podněty, dále informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. patro, místnost č. 416 Ředitel Sekce kanceláře úřadu, návštěvy po předchozí dohodě, tel.: 284 041 410.
Obchodní oddělení 4. patro, místnost č. 408, nebo elektronicky:
ZU-obchod@cuzk.cz
V Obchodním oddělení lze podat jakékoliv připomínky, informace a dotazy ke všem produktům poskytovaných ZÚ.
Hlášení závad na bodech geodet. základů 4. patro, místnost č. 431, nebo elektronicky: http://dataz.cuzk.cz/oznameni.php, případně dbp@cuzk.cz Kromě podání ve věci základních bodových polí lze v odd. správy bodů obdržet i geodetické údaje, výpisy nebo opisy.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Květoslava Wágnerová 5284041427
zu.praha@cuzk.czpodatelna
Lenka Bartošová5284041426
zu.praha@cuzk.czpodatelna
Ing. Karel Brázdil, CSc. 413284041400
karel.brazdil@cuzk.czŘeditel úřadu
Ing. Petr Dvořáček414284041601
petr.dvoracek@cuzk.czZástupce ředitele úřadu
Ředitel Zeměměřické sekce
JUDr. Lenka Kubíčková416284041410
lenka.kubickova@cuzk.czŘeditelka Sekce kanceláře úřadu
Táňa Štenclová 434284041424
tana.stenclova@cuzk.czVedoucí Personálního oddělení
Vlasta Chocholatá284041441
vlasta.chocholata@cuzk.czŘeditelka Ekonomického odboru
Ing. Pavel Šidlichovský 477284041660
pavel.sidlichovsky@cuzk.czŘeditel Odboru správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví
Ing. Renata Nováková408284041605
renata.novakova@cuzk.czVedoucí Obchodního oddělení
Stanislava Hányšová488284041421
stanislava.hanysova@cuzk.czreferent
Irena Ondušová404284041409
irena.ondusova@cuzk.czreferent
Ing. Jana Jiráková404284041440
jana.jirakova@cuzk.czreferent
Vladimíra Beránková Kovačová 485284041436
vladka.kovacova@cuzk.czreferent
Milena Černá486284041442
milena.cerna@cuzk.czreferent
Marie Narovcová483284041422
marie.narovcova@cuzk.czreferent
DiS. Miroslava Voleská483284041412
miroslava.voleska@cuzk.czreferent