Konference Stabilní katastr 1817 - 2017

14. listopadu 2017 proběhla na půdě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze konference připomínající 200. výročí od přijetí zákona, kterým byla nastartována etapa vývoje tzv. stabilního katastru. Účast na konferenci byla velká, sál byl 105 účastníky plně obsazen. Přijeli odborníci a zájemci z různých institucí, za všechny snad mohu jmenovat Historický ústav Akademie věd, zástupce ČVUT, Západočeské univerzity, Národního archivu či Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě...

Prvotním výsledkem konference bylo 13 přednesených příspěvků přímo na fóru, z nichž
12 z nich Vám nabízíme ke zhlédnutí na tomto místě (kolega Štaud neměl prezentaci, mluvil spatra a opíral se o webové stránky Moravského zemského archivu).

Dalším výstupem, který spatřil světlo světa na konci roku 2018, je sborník příspěvků. Do něj přispěli někteří z přednášejících, vedle nich však i další, kteří se konference z časových či jiných důvodů nemohli zúčastnit. V tištěné podobě vyšel sborník v nákladu 250 ks a byl distribuován do povinných knihoven a na katastrální úřady a katastrální pracoviště. Pro širokou odbornou veřejnost jsme připravili elektronickou verzi sborníku, a to v podobě samostatného ISBN - vztahují se na něj stejná licenční a citační práva jako na tištěnou knihu.

Věříme, že sborník poslouží těm, kteří chtějí získat bližší informace k obrovskému dílu našich předků, který je i po 200 letech zdrojem informací i estetickým zážitkem – stabilní katastr.

Dokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 15.04.2020
Poslední revize: 24.01.2024
Autor: 982

Aktuality

15.05.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.