Seznam tištěných map vydaných ČÚZK

 • Základní topografické mapy ČR
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 5 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 20 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 25 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 50 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 100 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 250 000/S-JTSK
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 5 000/ETRS89-TMzn
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 20 000/ETRS89-TMzn
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 25 000/ETRS89-TMzn
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 50 000/ETRS89-TMzn
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 100 000/ETRS89-TMzn
  • Základní topografická mapa ČR 1 : 250 000/ETRS89-TMzn
 • Mapy územních celků
  • Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000
  • Mapa krajů ČR 1 : 200 000
  • Česká republika 1 : 500 000
  • Česká republika – Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000
  • Česká republika 1 : 1 000 00 

 • Mapy správního rozdělení
  • Mapa správního rozdělení ČR 1 : 200 000
  • Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000
  • Mapa správního rozdělení ČR 1 : 1 000 000
  • Mapa správního rozdělení ČR 1 : 2 000 000 

 • Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl
  • Česká republika – Klad listů Státní mapy 1 : 5 000 v měřítku 1 : 500 000
  • Česká republika – Klad listů základních map středních měřítek v měřítku 1 : 500 000
  • Česká republika – Klad listů Státní mapy 1 : 5 000 a základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 500 000
  • Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 1 000 000
  • Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 2 000 000

 • Tematická státní mapová díla
  • Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : 50 000
  • Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : 50 000
  • Silniční mapa ČR 1 : 50 000

Objednávkový formulář tištěných produktů

Aktuality

14.06.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.