Mapy správního rozdělení - tištěné produkty

Přehledné mapy v měřítkách 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 a 1 : 2 000 000, které poskytují informace o územně správním členění České republiky na kraje, okresy a území obcí s rozšířenou působností. V Mapě správního rozdělení ČR
1 : 500 000 jsou zobrazeny také obecní hranice a názvy obcí s více než 1000 obyvateli a v Mapě správního rozdělení ČR
1 : 200 000 i hranice katastrálních území a názvy všech obcí a jejich částí.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 200 000 Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000 (MSR 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů a nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají).

MSR 200 obsahuje hranice, sídla, popis a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a obvodní v hlavním městě Praze, dále na hranice statutárních měst, městských obvodů nebo městských částí ve statutárních městech a hlavním městě Praze, hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně), měst nebo obcí, katastrálních území (územně technických jednotek) a území přiřazených k jiné obci (dosud přesně nestanovená hranice). Sídla jsou rozlišena na hlavní město, statutární města, krajská města, města, ostatní obce a části měst nebo obcí. Podtržením jsou vyznačeny sídla krajů, správních obvodů v hl. m. Praze, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem. Popis zahrnuje názvy sídel, okresů, obvodů a městských částí ve statutárních městech a v hlavním městě Praze, čísla mapových listů Základní mapy České republiky 1:50 000, rámové a mimorámové údaje a textovou část vysvětlivek. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu. Předměty obsahu MSR 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli na jednotlivých mapových listech v rozsahu území příslušného kraje, i na přiléhajících částech území sousedních krajů, avšak pouze na území ČR.

Mapa se vydává ve dvou variantách – s barevným vyplněním územních správních celků a bez barevného vyplnění územních správních celků. Druhá zmíněná verze je vhodná zejména k doplňování vlastního tematického obsahu.

Aktuální vydání těchto map je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 500 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 500 000 Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000 (MSR 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm.

Obsahuje hranice, sídla, popis, barevné výplně ploch krajů a území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a vysvětlivky k mapě. Šedým podtiskem jsou vyznačeny plánky sídel. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní, hranice obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně), hranice statutárních měst, měst a obcí. Popis zahrnuje úřední názvy sídel s počtem nad 1000 obyvatel, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, okresů, krajů, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek.

Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Mapa je doplněna mapami správního rozdělení hlavního města Prahy a statutárních měst v měřítku 1 : 200 000 doplněnými seznamy městských částí a městských, případně správních obvodů.

Mapa obsahově navazuje na Mapu správního rozdělení ČR 1 : 200 000.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1:1 000 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 1 000 000 Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 1 000 000 (MSR 1M) je vyhotovena na podkladu mapy České republiky 1 : 1 000 000 a obsahově navazuje na mapu „Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000“. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 53,5 x 35 cm, rozměry mapového pole jsou 49,5 x 31 cm.

MSR 1M obsahuje hranice, sídla, silniční síť, popis, barevné výplně ploch okresů a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Popis zahrnuje názvy sídel s rozlišením na hlavní město České republiky (ČR), statutární města, krajská a okresní města, města, obce a části obcí, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek. Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Zadní strana mapy obsahuje textové informace o správním rozdělení ČR a vybraných statutárních měst.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 2 000 000 Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000 (MSR 2M) vytištěná na papíru velikosti A4.

Obsahuje hranice, sídla a popis. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a hranice ORP. Popis zahrnuje názvy hlavního města Prahy, názvy krajských a okresních měst, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a číselník krajů. Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Zadní strana mapy obsahuje seznam obcí s rozšířenou působností uspořádaný podle samosprávných krajů. Verze pro tisk ke stažení zde.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.