Tisk ortofot České republiky

Tisk ortofot z digitálních dat poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území na velmi kvalitní velkoformátové tiskárně (max. šíře papíru 1 050 mm).
Parametry dat jsou u vedeny zde .
Data jsou členěna dle kladu listů Státní mapy 1 : 5 000. Tisk jednoho souboru rozsahu 2,5 x 2 km je pro měřítko 1 : 5 000 na papír cca formátu A2 (420 x 594 mm).
Vyhotovíme případně i  výřezy a  mozaiky z těchto dat.
Provádíme tisk samotných ortofot nebo tisk ortofotomap s přidanou vrstvou z dat Geonames, ZABAGED®, Vektorového souboru správních hranic nebo katastrální složky SM 5.

Tisky se provádějí na papír 130 g/m2, při tisku na fotopapír se cena zvyšuje o 50 %.

Cena tisku ortofota:
Ceník produktů a služeb Zeměměřického úřadu

Objednávka tisku ortofot ČR:
Tisky z Vašeho zájmového území lze objednat poštou, e-mailem nebo osobně na adrese:
Zeměměřický úřad, prodejna map
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
Email: prodejna.map.praha@cuzk.cz

Dále je možné vybírat i  objednávat přímo v prostředí internetu prostřednictvím Internetového obchodu, který je přístupný z Geoportálu ČÚZK na adrese https://geoportal.cuzk.cz .
Tisky budou na základě objednávky
• zaslány poštou na základě platby předem, poštovné dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje
(dodací lhůta je max. 14 dnů),
• zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje (dodací lhůta je max. 14 dnů),
• vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map.

Prostřednictvím Internetového obchodu lze však objednávat pouze tisky jednotlivých ortofot v kladu listů Státní mapy 1 : 5 000.
Pro objednání tisku ortofot s přidanou vrstvou nebo speciálních výřezů a  mozaik je třeba domluvit podrobnosti s pracovníkem Zeměměřického úřadu:

Kontaktní osoba - Eva Kábová
e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz
tel.: 284 043 533, 284 043 534.