Tisk archiválií

Zeměměřický úřad poskytuje tištěné kopie archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Prodejna map tiskne archiválie dostupné v aplikaci Archiv (https://ags.cuzk.cz/archiv https://www.cuzk.cz/ikony/nove_okno.aspx) i v Geoportálu ČÚZK (https://geoportal.cuzk.cz https://www.cuzk.cz/ikony/nove_okno.aspx).
 
Objednání tištěných kopií archiválií je možné

Tisky budou na základě objednávky
 • zaslány poštou na základě platby předem. Poštovné dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 1800/9 182 11 Praha 8. 

Rozsáhlé a badatelsky nejvíce využívané archivní soubory ÚAZK jsou systematicky skenovány. Prostřednictvím samostatných aplikací Archiv a Vademecum je zavedena možnost jejich studia dálkovým přístupem a prostřednictvím E-shopu na Geoportálu ČÚZK je možné objednat jak rastrové soubory vzniklé skenováním, tak i kvalitní papírové tisky. Data ostatních archivních souborů, které nejsou naskenovány, lze objednat poštou nebo přímo v ÚAZK, e-mail miroslav.kronus@cuzk.cz.
 
Tisk všech ostatních archiválií (celých listů nebo výřezů) lze objednat
 • poštou.
 • e-mailem vedoucímu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.
  Adresa: Zeměměřický úřad, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.
  E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz, tel. 284 041 681.
Tisky budou na základě objednávky
 • zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • vydány po zaplacení při osobním odběru v badatelně Ústředního archivu zeměměřictví a katastru,
  Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.

Zásady užívání dat a služeb ZÚ

Aktuality

15.04.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.