Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Zákon  
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění změn provedených zákony č. 86/2015 Sb., č. 139/2015 Sb., č. 318/2015 Sb., č. 106/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017, č. 225/2017 Sb., č. 481/2020 Sb., č. 261/2021 Sb. a č. 371/2021 Sb. č. 256/2013 Sb. 
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb. č. 359/1992 Sb. 
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb. č. 200/1994 Sb. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 398/2016 Sb.,  zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a  zákona č. 261/2021 Sb.
 
č. 106/1999 Sb. 
Vyhláška  
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb., vyhlášky č. 214/2017 Sb. a vyhlášky č.156/2023 Sb. č. 31/1995 Sb
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb., vyhlášky  č. 301/2019 Sb. a vyhlášky č. 346/2022 Sb. č. 357/2013 Sb. 
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb. č. 358/2013 Sb.  
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č. 359/2013 Sb.  
Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2021 Sb. č. 359/2011 Sb. 
Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce č. 233/2010 Sb. 
Vyhláška o digitální a technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. č. 393/2020 Sb
Nařízení vlády  
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání č.159/2023 Sb. 
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016. č. 384/2015 Sb.  
 
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 369/2013 Sb. 
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 42/2022 Sb.   

Stručná charakteristika zákonů, které upravují katastr nemovitostí
Právní předpisy související se zeměměřictvím a katastrem

Datum poslední aktualizace: 30.06.2023