Aktuality inspektorátu

09.10.2020
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 má pracoviště Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích v době od pondělí 12. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Úřední hodiny byly omezeny na pondělí od 8:00 do 13:00, a středu od 12:00 do 17:00. V případě potřeby návštěvy mimo tyto hodiny je nutné se předem telefonicky (nebo jiným vhodným způsobem) objednat.

29.07.2020
Na základě Nařízení mimořádného  opatření č. 1/2020, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje dne 27.7.2020, platí s účinností ode dne 29.7.2020 pro klienty Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou. Dále upozorňujeme, že nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center.

13.03.2020
Vážení klienti, v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19  Vás žádáme, abyste přednostně využívali možnosti elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) nebo telefonickou komunikaci.
 

Aktuality resortu

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu