Služební předpisy úřadu

  • SP č.5, Podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst - č.j. ZKI CB-342/2019
     (PDF)