Služební předpisy úřadu

  • SP č.5, Podrobnosti systemizace služebních míst - č.j. ZKI CB-641/2019
     (PDF)