Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada - právník
(Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Katastrální pracoviště Praha)
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 23.12.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada - právník
(Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha)
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Nabídkový ceník pro poskytování výsledků zeměměřických činností
Platnost od: 26.03.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality úřadu

03.12.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada - právník
 

21.11.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada - právník

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.