Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 16/2022 – příloha č. 2 - č.j. KÚ-07740/2022-100-01001
     (PDF) ,  (DOCX)
, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa pro rok 2023.