Aktuality úřadu

22.09.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
referent majetkové správy

08.09.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů

08.09.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu

08.09.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Rada/odborný rada – opravy chyb v KN