Kontakty

Typ Telefon
FAX 284042022
Podatelna 284042004
Podatelna (1. patro budovy v hale) 284042140
Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 284042001
Stížnosti (místnost 209) 284042025
Telefonní ústředna 284041111
Vedoucí ekonomicko-správního oddělení 284042066
Ředitelka kanceláře ředitele KÚ 284042025
Vedoucí personálního oddělení 284042408
Vedoucí podatelny 284042004
Zásobování 284042076

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
ředitel úřaduKlučka Lubomír Ing.CV284042001
lubomir.klucka@cuzk.cz
215
Kancelář ředitele katastrálního úřadu
ředitelka kanceláře ředitele úřaduŠustrová Daniela JUDr. LL.M. CV284042025
daniela.sustrova@cuzk.cz
209
vedoucí personálního odděleníTheerová Milena Ing.284042408
milena.theerova@cuzk.cz
207
vedoucí ekonomicko-správního oddělení Martínková Alena Ing.284042066
alena.martinkova@cuzk.cz
222
vedoucí oddělení podatelnaSysel Vilém Bc.284042004
vilem.sysel@cuzk.cz
003
vedoucí oddělení metodiky a kontrolyHolý Jaroslav Ing.284042091
jaroslav.holy@cuzk.cz
235
Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
vedoucí oddělení podpory informačních a komunikačních technologiíDoubek Josef Ing.284042077
josef.doubek@cuzk.cz
220
Katastrální pracoviště Praha
ředitelka Katastrálního pracoviště PrahaKirály Jana Mgr.CV284042010
jana.kiraly@cuzk.cz
217
Odbor právních vztahů k nemovitostem
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostemVostřezová Zuzana Mgr.CV284042337
zuzana.vostrezova@cuzk.cz
331
vedoucí právního oddělení I.Červená Jana Bc.284042322
jana.cervena@cuzk.cz
324
vedoucí právního oddělení II.Petráková Soňa JUDr.284042095
sona.petrakova@cuzk.cz
236
vedoucí právního oddělení III.Pokuta Vít Bc.284042333
vit.pokuta@cuzk.cz
329
vedoucí právního oddělení IV.Fischerová Eva Mgr.284042365
eva.fischerova@cuzk.cz
311
vedoucí právního oddělení V.Šustr Jan Mgr.284042062
jan.sustr@cuzk.cz
205
vedoucí právního oddělení VI.Václavíková Eliška Mgr.284042317
eliska.vaclavikova@cuzk.cz
321
vedoucí právního oddělení VII.Vopěnka David Bc.284042110
david.vopenka@cuzk.cz
299
vedoucí právního oddělení VIII.Vojíková Helena Mgr.284042496
helena.vojikova@cuzk.cz
445
vedoucí právního oddělení IX.Nevolková Kateřina Bc.284042486
katerina.nevolkova@cuzk.cz
449
vedoucí právního oddělení X.Kotosová Monika 469660147
monika.kotosova@cuzk.cz
DP Chrudim
vedoucí právního oddělení XI.Plocková Eva Mgr.284042360
eva.plockova@cuzk.cz
310
Odbor geodetických informací
ředitelka odboru geodetických informacíSíbrová Jana Ing.CV284042550
jana.sibrova@cuzk.cz
120
vedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostíŽidlická Michaela Ing.284042035
michaela.zidlicka@cuzk.cz
117
vedoucí oddělení obnovy a revize KN IKošťálová Jitka 284042037
jitka.kostalova@cuzk.cz
116
vedoucí oddělení obnovy a revize KN II.Vavroch Jan Ing.284042156
jan.vavroch@cuzk.cz
111
vedoucí oddělení potvrzování GPMüllerová Magda Ing.284042501
magda.mullerova@cuzk.cz
101
Odbor dokumentace
ředitelka odboru dokumentace katastru nemovitostíBlažková Ivana Bc.CV284042015
ivana.blazkova@cuzk.cz
103
vedoucí oddělení informací z katastru nemovitostíMoravcová Zdeňka 284042504
zdenka.moravcova@cuzk.cz
102
vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíFořtová Alena 284042029
alena.fortova@cuzk.cz
189
vedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih Brantová Jana 284042409
jana.brantova@cuzk.cz
021
vedoucí oddělení výpravnaKrátká Alena 284042201
alena.kratka@cuzk.cz
102
Samostatné oddělení ostatních řízení
vedoucí samostatného oddělení ostatních řízeníPomikálková Michaela Mgr.284042442
michaela.pomikalkova@cuzk.cz
454

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vorlová Lenka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Kubrychtová Zdeňka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Sysel Vilém Bc. 3
284042004
ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Musilová Hana 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Chvátalová Jana 4
284042005
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Kratochvílová Olga Bc. 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality resortu

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu