Kontakty

Typ Telefon
FAX 284042022
Podatelna 284042005
Objednávka hromadných podání 284042116
Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 284042001
Stížnosti (místnost 209) 284042285
Telefonní ústředna 284041111
Vedoucí ekonomicko-správního oddělení 284042066
Ředitelka kanceláře ředitele KÚ 284042025
Vedoucí personálního oddělení 284042282
Vedoucí podatelny 284042004
Zásobování 284042076

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
ředitelka úřaduKirály Jana Mgr. MPA CV284042000
jana.kiraly@cuzk.cz
215
Oddělení metodiky a kontroly
vedoucí Oddělení metodiky a kontrolyHrabánková Jarmila Mgr284042288
jarmila.hrabankova@cuzk.cz
211
Kancelář ředitele katastrálního úřadu
ředitelka odboru kanceláře úřaduBlažková Ivana Mgr.CV284042285
ivana.blazkova@cuzk.cz
209
vedoucí personálního odděleníTheerová Milena Ing.284042282
milena.theerova@cuzk.cz
207
vedoucí ekonomicko-správního oddělení Matušová Jana Ing.284042066
jana.matusova@cuzk.cz
222
Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
Katastrální pracoviště Praha
zástupkyně ředitelky KÚ a ředitelka Katastrálního pracoviště PrahaVostřezová Zuzana Mgr.CV284042020
zuzana.vostrezova@cuzk.cz
217
Odbor právních vztahů k nemovitostem
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostemPomikálková Michaela Mgr.CV284042337
michaela.pomikalkova@cuzk.cz
331
vedoucí právního oddělení I.Červená Jana Mgr.284042322
jana.cervena@cuzk.cz
324
vedoucí právního oddělení II.Petráková Soňa JUDr.284042095
sona.petrakova@cuzk.cz
236
vedoucí právního oddělení III.Pokuta Vít Bc.284042333
vit.pokuta@cuzk.cz
329
vedoucí právního oddělení IV.Fischerová Eva Mgr.284042365
eva.fischerova@cuzk.cz
311
vedoucí právního oddělení V.Šustr Jan Mgr.284042062
jan.sustr@cuzk.cz
205
vedoucí právního oddělení VI.Václavíková Eliška Mgr.284042317
eliska.vaclavikova@cuzk.cz
321
vedoucí právního oddělení VIII.Lupačová Tereza Bc.284042209
tereza.lupacova@cuzk.cz
238
vedoucí právního oddělení IX.Nevolková Kateřina Mgr.284042486
katerina.nevolkova@cuzk.cz
449
vedoucí právního oddělení X.Kotosová Monika 469660147
monika.kotosova@cuzk.cz
DP Chrudim
vedoucí právního oddělení XI.Plocková Eva Mgr.284042360
eva.plockova@cuzk.cz
310
Odbor geodetických informací
ředitelka odboru geodetických informacíSíbrová Jana Ing.CV284042550
jana.sibrova@cuzk.cz
120
vedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostíŽidlická Michaela Ing.284042035
michaela.zidlicka@cuzk.cz
117
vedoucí oddělení obnovy a revize KN IKošťálová Jitka 284042037
jitka.kostalova@cuzk.cz
116
vedoucí oddělení obnovy a revize KN II.Vavroch Jan Ing.284042156
jan.vavroch@cuzk.cz
111
oddělení potvrzování GPNěmcová Jitka 284042027
jitka.nemcova@cuzk.cz
101
Odbor dokumentace
ředitel odboru dokumentace katastru nemovitostíVopěnka David Mgr. Bc.CV284042171
david.vopenka@cuzk.cz
103
vedoucí právního oddělení VII.Třetina Lukáš Ing.284042372
lukas.tretina@cuzk.cz
316
vedoucí oddělení podatelnaKratochvílová Olga Bc.284042004
olga.kratochvilova@cuzk.cz
003
vedoucí oddělení informací z katastru nemovitostíMoravcová Zdeňka 284042504
zdenka.moravcova@cuzk.cz
102
vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíFořtová Alena 284042029
alena.fortova@cuzk.cz
189
vedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih Šísl Ondřej 284042410
ondrej.sisl@cuzk.cz
021
vedoucí oddělení výpravnaKrátká Alena 284042201
alena.kratka@cuzk.cz
102
Samostatné oddělení ostatních řízení
vedoucí SOOŘJitka Koldová Mgr.284042446
Jitka.Koldova@cuzk.cz
455

Aktuality úřadu

31.01.2023
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – kontrolor

30.01.2023
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
správce informačních a komunikačních technologií

Aktuality resortu

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.