Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.praha@cuzk.cz; ku.proprahu@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro budovy v hale

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lenka Vorlová2284042002ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Zdeňka Kubrychtová2284042002ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Bc. Vilém Sysel3284042004ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Hana Musilová 4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS
Jana Chvátalová4284042005ku.proprahu@cuzk.czISDS
Bc. Olga Kratochvílová4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality

06.06.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
vrchní referent/rada– návrh zápisu kontrola a zplatnění

06.06.2019
Postup při bezhotovostních platbách

06.06.2019
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

05.06.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – právník Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

04.06.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu