Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.praha@cuzk.cz; ku.proprahu@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro budovy v hale

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lenka Vorlová2284042002ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Zdeňka Kubrychtová2284042002ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Bc. Vilém Sysel3284042004ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Hana Musilová 4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS
Jana Chvátalová4284042005ku.proprahu@cuzk.czISDS
Bc. Olga Kratochvílová4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.