Porada vedení KÚ pro hlavní město Prahu

stav (k 25.1.2022)
Mgr. Jana Király, MPA
Ing. Miroslav Král
Ing. Josef Doubek
Mgr. Zuzana Vostřezová
Mgr. Michaela Pomikálková
Ing. Jana Síbrová
Mgr. Ivana Blažková
Mgr. Jitka Koldová
Ing. Milena Theerová
Ing. Jana Matušová

Zpět na Poradci a poradní orgány