Likvidační komise

Činnosti likvidační komise na základě písemného návrhu představeného příslušného útvaru na vyřazení majetku provádí komise pro nakládání s majetkem státu. Ta navrhuje způsob naložení s nepotřebným majetkem řediteli katastrálního úřadu.
Zpět na Poradci a poradní orgány