Komise pro vyhodnocování veřejných zakázek

Komisi v minimálním počtu 3 zaměstnanců svolává ředitel katastrálního úřadu ad hoc ve složení stanoveném s přihlédnutím k odbornému charakteru zakázky. Alespoň jeden člen musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění.
Zpět na Poradci a poradní orgány