Komise pro nakládání s majetkem státu

stav (k 13.12.2021)
Mgr. Ivana Blažková
Mgr. Zuzana Vostřezová
Ing. Jana Matušová 
Ing. Josef Doubek
Lukáš Pelikán, DiS

Zpět na Poradci a poradní orgány