Komise pro nakládání s majetkem státu

stav (k 6.2.2023)
Mgr. Ivana Blažková
Mgr. Zuzana Vostřezová
Ing. Jana Matušová 
Mgr. Bc. David Vopěnka
Lukáš Pelikán, DiS

Zpět na Poradci a poradní orgány