Věcná a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů

Zeměměřické a katastrální inspektoráty byly zřízeny podle § 2, odst. 2, zákonem č. 359/1992 Sb.

Věcná působnost ZKI:

  1. kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady
  2. dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo
  3. předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b)
  4. rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastráních úřadů
  5. předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb.
  6. projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 Sb.
  7. plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK

Územní působnost jednotlivých ZKI

Zeměměřický a katastrální inspektorát Územní obvod
ZKI v Brně Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Vysočina
ZKI v Českých Budějovicích Jihočeský kraj
ZKI v Liberci Liberecký a Ústecký kraj
ZKI v Opavě Olomoucký a Moravskoslezský kraj
ZKI v Pardubicích Pardubický a Královéhradecký kraj
ZKI v Plzni Plzeňský a Karlovarský kraj
ZKI v Praze hlavní město Praha a Středočeský kraj