Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Veřejná vyhláška č. j.: ZKI BR-O16/183/2019-7
Platnost od: 17.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Zaměstnanci ZKI
Platnost od: 01.03.2019  

Orientační tabule ZKI
Platnost od: 01.03.2019  

Jednací řád ZKI ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21 úplné znění
Platnost od: 02.01.2018  

Jednací řád ZKI ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21 diferenční znění
Platnost od: 02.01.2018  

Jednací řád ZKI - Dodatek č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21
Platnost od: 02.01.2018  

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106_1999 Sb
Platnost od: 08.09.2017  

Územní působnost
Platnost od: 07.09.2017  

Informace o podání stížností
Platnost od: 07.09.2017  

Statut ZKI
Platnost od: 07.09.2017  

Podatelna
Platnost od: 07.09.2017  

Co je ZKI
Platnost od: 07.09.2017  

Základní informace o svobodném přístupu k informacím
Platnost od: 01.06.2017  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 23.03.2017  

   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (obor služby 70.)
(Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně)
Platnost od: 01.04.2019 Platnost do: 30.04.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Aktuality

13.06.2013
"Materializovaná" úřední deska ZKI Brno je umístěna na budově Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na ulici Úzká 6, v Brně.