Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Všechna podání Kancelář číslo 241

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Markéta Krapková241542521401
marketa.krapkova@cuzk.czúčetní, rozpočtář
Ludmila Sudková241542521401
ludmila.sudkova@cuzk.czekonom, personalista

Aktuality inspektorátu

15.04.2021

ZKI v současné době nemá žádné aktuality.13.06.2013
"Materializovaná" úřední deska ZKI Brno je umístěna na budově Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na ulici Úzká 6, v Brně.

Aktuality resortu

27.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vedoucí oddělení správy RÚIAN.

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.