Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 23 Podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na ZKI v Brně - č.j. ZKI BR-23/69/2024
     (PDF) ,  (DOCX)