Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 11 Podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na ZKI v Brně - č.j. ZKI BR-610/763/2020
     (PDF) ,  (DOCX)