Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2463/2022-832 Vyrozumění o provedení vkladu Samcová
Platnost od: 29.07.2022 Platnost do: 13.08.2022

Veřejná vyhláška V-2506/2022-832 Vyrozumění o provedení vkladu Hlinková
Platnost od: 29.07.2022 Platnost do: 13.08.2022

Veřejná vyhláška V-6198/2021-832 Vyrozumění o provedení vkladu Kocyan
Platnost od: 27.07.2022 Platnost do: 11.08.2022

Veřejná vyhláška V-6198/2021-832 Vyrozumění o provedení vkladu Kocyan
Platnost od: 27.07.2022 Platnost do: 11.08.2022

Dražební vyhláška, č. j. 203 Ex 36325/12-157
Platnost od: 25.07.2022 Platnost do: 21.09.2022

Dražební vyhláška, č. j. 203 Ex 23344/09-435
Platnost od: 11.07.2022 Platnost do: 07.09.2022

Dražební vyhláška č.j. 209 EX 754/2009-244
Platnost od: 04.07.2022 Platnost do: 22.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-41/2022-832 Obecné obeslání Gorylová
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2022-832 Obecné obeslání Fojkesová
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-43/2022-832 Obecné obeslání Fojkes
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-48/2022-832 Obecné obeslání Bielesz
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-49/2022-832 Obecné obeslání Bielesz
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-54/2022-832 Obecné obeslání Wojnar
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-56/2022-832 Obecné obeslání Wojnar
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-58/2022-832 Obecné obeslání Walachová
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-60/2022-832 Obecné obeslání Walach
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-62/2022-832 Obecné obeslání Vicherková
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-68/2022-832 Obecné obeslání Szturc
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-70/2022-832 Obecné obeslání Proboszczová
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-72/2022-832 Obecné obeslání Pientoková
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-73/2022-832 Obecné obeslání Peintok
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-74/2022-832 Obecné obeslání Mikulová
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 06.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-79/2022-832 Obecné obeslání Kudělásková
Platnost od: 15.06.2022 Platnost do: 16.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-33/2022-832 Obecné obeslání Koždoňová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-34/2022-832 Obecné obeslání Kovářová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-36/2022-832 Obecné obeslání Kiszová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-37/2022-832 Obecné obeslání Kisza
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-38/2022-832 Obecné obeslání Hudzieczková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-39/2022-832 Obecné obeslání Heczko
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-40/2022-832 Obecné obeslání Hawliczkova
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-44/2022-832 Obecné obeslání Czudková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-45/2022-832 Obecné obeslání Cupková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-46/2022-832 Obecné obeslání Cienciala
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-50/2022-832 Obecné obeslání Energotransport n.p.,Praha
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-52/2022-832 Obecné obeslání Supíková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-53/2022-832 Obecné obeslání Zientková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-55/2022-832 Obecné obeslání Supiková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2022-832 Obecné obeslání Supik
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-59/2022-832 Obecné obeslání Siwa
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-61/2022-832 Obecné obeslání Raszková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-63/2022-832 Obecné obeslání Raszková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-64/2022-832 Obecné obeslání Trombik st.
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-65/2022-832 Obecné obeslání Raszková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-66/2022-832 Obecné obeslání Szturcová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-67/2022-832 Obecné obeslání Raszka
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-69/2022-832 Obecné obeslání Szczepánková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-71/2022-832 Obecné obeslání Pietroszová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-75/2022-832 Obecné obeslání Lasotová
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-80/2022-832 Obecné obeslání Krzyžánková
Platnost od: 14.06.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška OO-1/2022-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 14.04.2022 Platnost do: 30.06.2025

Veřejná vyhláška RO-2/2021-832 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 31.10.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-84/2021-832 Obecné obeslání Ostruszková
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 13.10.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-85/2021-832 Obecné obeslání Kajzar
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 13.10.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2020-832 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 15.06.2021 Platnost do: 31.10.2024

Veřejná vyhláška OO-1/2020-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 2
Platnost od: 11.04.2021 Platnost do: 02.11.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - obec Bystřice
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.09.2022

Veřejná vyhláška OO-2/2018-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 07.03.2019 Platnost do: 31.10.2022

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

21.02.2022
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Bocanovice,
Komorní Lhotka,
Ropice
Písek u Jablunkova.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Bystřice nad Olší,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

03.08.2022
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v rámci vstřícnosti ke klientům a podpory příjmu podání v digitální podobě se snaží zjednodušit i platby správních poplatků. Na všech našich pracovištích již v současné době přijímáme platby prostřednictvím platebních karet nebo v hotovosti, případně obdržíte podklad pro úhradu poplatku převodem z bankovního účtu. Není tedy potřeba nakupovat k úhradě správních poplatků kolky. U podání zaslaných poštou případně elektronicky je možné platit správní poplatek převodem z bankovního účtu na základě výzvy k úhradě poplatku, kterou vám zašleme. Pro vlastníky nebo správce rozsáhlejšího nemovitého majetku nebo pro zprostředkovatele realitních transakcí navrhujeme uzavření inkasní smlouvy a platby poplatků inkasem z účtu. Snažíme se tak našim klientům vytvořit podmínky odpovídající současné úrovni platebního styku.

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

Aktuality resortu

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.