Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4835/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Nytra
Platnost od: 04.03.2021 Platnost do: 19.03.2021

Veřejná vyhláška V-60/2021-832 Vyrozumění o provedení vkladu Ganderák
Platnost od: 04.03.2021 Platnost do: 19.03.2021

Veřejná vyhláška OO-2/2017-832 Vyhlášení platnosti Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 01.03.2021 Platnost do: 01.04.2021

Veřejná vyhláška V-3865/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Sikora
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-4903/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Bieta
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-496/2021-832 Vyrozumění o provedení vkladu Ondrušík
Platnost od: 26.02.2021 Platnost do: 13.03.2021

Veřejná vyhláška V-302/2021-832 Vyrozumění o provedení vkladu Dzienglowiczová
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 12.03.2021

Veřejná vyhláška V-4751/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Machała
Platnost od: 18.02.2021 Platnost do: 05.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Veřejná vyhláška V-4774/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Hubáček
Platnost od: 17.02.2021 Platnost do: 04.03.2021

Veřejná vyhláška V-4776/2020-832 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánová
Platnost od: 17.02.2021 Platnost do: 04.03.2021

Veřejná vyhláška V-625/2021-832 Obecné obeslání Čmielová
Platnost od: 17.02.2021 Platnost do: 04.03.2021

Dražební vyhláška, č. j. 197 Ex 4130/07-151
Platnost od: 08.02.2021 Platnost do: 30.03.2021

Veřejná vyhláška RO-8/2020-832 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 01.02.2021 Platnost do: 30.11.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - obec Bystřice
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.09.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2019-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 29.07.2019 Platnost do: 30.11.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2019-832 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 12.03.2019 Platnost do: 30.09.2021

Veřejná vyhláška OO-1/2018-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 07.03.2019 Platnost do: 30.06.2022

Veřejná vyhláška OO-2/2018-832 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 07.03.2019 Platnost do: 31.10.2022

Oznámení o zahájení obnovy katastrální operátu novým mapováním - Horní Líštná
Platnost od: 28.08.2017  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Bocanovice,
Český Puncov,
Hrčava,
Komorní Lhotka,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Bystřice nad Olší,
Dolní Líštná,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

29.10.2020
Informace pro klienty:
Katastrální pracoviště Třinec upozorňuje na možnost vhodit podání do poštovní schránky katastrálního pracoviště, která je umístěna u vstupu (vpravo) do této budovy po dobu omezení úředních hodin.
(schránka je vybírána v pravidelných intervalech takto: Po, St – od 8.00 do 17.00; Út, Čt – od 8.00 do 14.00; Pá – od 8.00 do 12.00)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"