Věcné úkoly Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021

12.02.2021

Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2021 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).