Kontakty

Typ Telefon
ústředna 558340350

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kaletová Jana Mgr. CV120558340363
jana.kaletova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Chylová Pavla Mgr. 011558340357
pavla.chylova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Wojnarová Jiřina Ing. 14558340355
jirina.wojnarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamiecová Adriana 019
558340366
adriana.adamiecova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Galuszková Denisa Ing. 017
558340367
Denisa.Galuszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Kluzová Anna 019
558340366
anna.kluzova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN obnova katastrálního operátu
Kotasová Andrea Ing. 017
558340367
andrea.kotasova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Krčmářová Petra 016
558340354
Petra.Krcmarova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Procházková Ivana Bc. 010
558340365
ivana.prochazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Prokešová Iveta 010
558340365
Iveta.Prokesova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Raszková Věra 012
558340351
Vera.Raszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trinec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 
PodkladyGP.Trinec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Bocanovice,
Český Puncov,
Hrčava,
Komorní Lhotka,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Bystřice nad Olší,
Dolní Líštná,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

29.10.2020
Informace pro klienty:
Katastrální pracoviště Třinec upozorňuje na možnost vhodit podání do poštovní schránky katastrálního pracoviště, která je umístěna u vstupu (vpravo) do této budovy po dobu omezení úředních hodin.
(schránka je vybírána v pravidelných intervalech takto: Po, St – od 8.00 do 17.00; Út, Čt – od 8.00 do 14.00; Pá – od 8.00 do 12.00)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"