Kontakty

Typ Telefon
ústředna 558340350

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kaletová Jana Mgr. CV120558340363
jana.kaletova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Chylová Pavla Mgr. 011558340357
pavla.chylova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Wojnarová Jiřina Ing. 14558340355
jirina.wojnarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamiecová Adriana 019
558340366
adriana.adamiecova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Galuszková Denisa Ing. 017
558340367
Denisa.Galuszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Kluzová Anna 019
558340366
anna.kluzova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN obnova katastrálního operátu
Kotasová Andrea Ing. 017
558340367
andrea.kotasova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Krčmářová Petra 016
558340354
Petra.Krcmarova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Procházková Ivana Bc. 010
558340365
ivana.prochazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Prokešová Iveta 010
558340365
Iveta.Prokesova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Raszková Věra 012
558340351
Vera.Raszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trinec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 
PodkladyGP.Trinec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

30.08.2021
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Bocanovice,
Hrčava,
Komorní Lhotka,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Bystřice nad Olší,
Dolní Líštná,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

09.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 12. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Třinec provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Sběrný box na budově úřadu bude zavedením rozšířených úředních hodin zrušen.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.