Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.trinec@cuzk.cz
ostatní podání přepážková hala

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adriana Adamiecová019558340366
adriana.adamiecova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Denisa Galuszková017558340367
Denisa.Galuszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Anna Kluzová019558340366
anna.kluzova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN obnova katastrálního operátu
Ing. Andrea Kotasová017558340367
andrea.kotasova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Petra Krčmářová016558340354
Petra.Krcmarova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Bc. Ivana Procházková010558340365
ivana.prochazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Jana Kaletová120558340363
jana.kaletova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Iveta Prokešová010558340365
Iveta.Prokesova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Věra Raszková012558340351
Vera.Raszkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

30.08.2021
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Bocanovice,
Hrčava,
Komorní Lhotka,
Ropice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Bystřice nad Olší,
Dolní Líštná,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

09.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 12. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Třinec provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Sběrný box na budově úřadu bude zavedením rozšířených úředních hodin zrušen.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.