Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-10628/2022-807 Zahájení řízení Hong
Platnost od: 07.07.2022 Platnost do: 22.07.2022

Veřejná vyhláška V-10943/2022-807 Zahájení řízení Rapantová
Platnost od: 07.07.2022 Platnost do: 22.07.2022

Veřejná vyhláška V-6559/2022-807 Vyrozumění o provedení vkladu Křížek
Platnost od: 07.07.2022 Platnost do: 22.07.2022

Dražební vyhláška 167 Ex 13693/11-240
Platnost od: 04.07.2022 Platnost do: 25.08.2022

Veřejná vyhláška V-11351/2022-807 Zahájení řízení Kopuncová
Platnost od: 04.07.2022 Platnost do: 19.07.2022

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Klečková
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Klego
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Kopecká
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Kopecký
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Lyčka
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Lyčková
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Machalíková
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Sýkorová
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška PD-20738/2022-807 Obecné obeslání Sýkorová
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 27.04.2023

Veřejná vyhláška V-10710/2022-807 Zahájení řízení Drtílek
Platnost od: 28.06.2022 Platnost do: 13.07.2022

Veřejná vyhláška V-10569/2022-807 Zahájení řízení - neznámým právním nástupcům
Platnost od: 27.06.2022 Platnost do: 12.07.2022

Veřejná vyhláška V-10649/2022-807 Zahájení řízení - neznámým právním nástupcům
Platnost od: 24.06.2022 Platnost do: 09.07.2022

Dražební vyhláška 053 Ex 1412/06-149
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 08.07.2022

Dražební vyhláška 225 Ex 648/13-1038
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 12.07.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2021-807 Obecné obeslání Kacmarcik
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 04.06.2023

Veřejná vyhláška RO-1/2021-807 Obecné obeslání Kacmarcikova
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 04.06.2023

Veřejná vyhláška RO-1/2021-807 Obecné obeslání Nytra
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 04.06.2023

Dražební vyhláška 120 Ex 11654/07-188
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 27.07.2022

Dražební vyhláška 230 Ex 2367/08-177
Platnost od: 12.05.2022 Platnost do: 13.07.2022

Veřejná vyhláška RO-4/2022-807 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj , Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 11.04.2022 Platnost do: 30.10.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2020-807 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 16.02.2022 Platnost do: 16.02.2026

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 26.10.2021 Platnost do: 27.10.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 22.10.2021 Platnost do: 23.10.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 14.10.2021 Platnost do: 14.10.2022

Veřejná vyhláška RO-2/2021-807 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj , Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 31.08.2021 Platnost do: 31.08.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

18.03.2022
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Muglinov,
Proskovice,
Stará Bělá.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni
1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru:
PodkladyGP.<název KP>@cuzk.cz,
VFK.<název KP>@cuzk.cz).
Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím webových služeb (WSGP), je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.


Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.