Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-11843/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Krejčí
Platnost od: 22.09.2020 Platnost do: 07.10.2020

Veřejná vyhláška V-10478/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Jedzok Kontny
Platnost od: 21.09.2020 Platnost do: 06.10.2020

Dražební vyhláška 018 EX 01864/10-062
Platnost od: 14.09.2020 Platnost do: 15.10.2020

dražební vyhláška 148 EX 1251/12-134
Platnost od: 14.09.2020 Platnost do: 15.10.2020

Veřejná vyhláška V-13603/2020-807 Zahájení řízení Geletič
Platnost od: 14.09.2020 Platnost do: 29.09.2020

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Pozvánka průběh hranic Jarkovský
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Pozvánka průběh hranic Kadlecová
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Pozvánka průběh hranic Kozák
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Veřejná vyhláška V-13296/2020-807 Zahájení řízení Kališová
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Veřejná vyhláška V-1373/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Avram
Platnost od: 09.09.2020 Platnost do: 24.09.2020

Veřejná vyhláška V-5016/2020-807 Obecné obeslání Páclová
Platnost od: 08.09.2020 Platnost do: 23.09.2020

Veřejná vyhláška V-8336/2020-807 Obecné obeslání Jedzok Kontny
Platnost od: 08.09.2020 Platnost do: 23.09.2020

Dražební vyhláška 203 EX 52951/10-127
Platnost od: 17.08.2020 Platnost do: 14.10.2020

dražební vyhláška 069 EX 53/07-117
Platnost od: 13.08.2020 Platnost do: 24.09.2020

Dražební vyhláška 201 EX 912/10-542
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 24.09.2020

dražba 196 EX 3361/09-326
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 23.09.2020

Dražba 196 EX 3361/09-328
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 23.09.2020

Dražba 196 EX 3361/2009-327
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 23.09.2020

Veřejná vyhláška RO-2/2020-807 Oznámení obci o revizi Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 29.07.2020 Platnost do: 05.10.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2020-807 Oznámení obci Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 10.02.2020 Platnost do: 30.09.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Polanka nad Odrou,
Poruba,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička