Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4238/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Jedzok Kontny
Platnost od: 26.05.2020 Platnost do: 10.06.2020

Veřejná vyhláška V-6687/2020-807 Zahájení řízení Střalka
Platnost od: 25.05.2020 Platnost do: 09.06.2020

Dražební vyhláška č.j. 098 Ex 2682/2004-153
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 27.05.2020

Veřejná vyhláška V-6403/2020-807 Obecné obeslání Horváth
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6403/2020-807 Obecné obeslání Horváthová
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6404/2020-807 Obecné obeslání Horváth
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6404/2020-807 Obecné obeslání Horváthová
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6404/2020-807 Přerušení řízení Horváth
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6404/2020-807 Přerušení řízení Horváthová
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6582/2020-807 Zahájení řízení Lazarová
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6583/2020-807 Zahájení řízení Ištoková
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6586/2020-807 Zahájení řízení Hubka
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-6427/2020-807 Zahájení řízení Zámrský
Platnost od: 20.05.2020 Platnost do: 04.06.2020

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 37957/2012-180
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 15.07.2020

dřažební vyhláška 030 EX 10625/2008-389
Platnost od: 18.05.2020 Platnost do: 18.06.2020

Dražební vyhláška 054 EX 145/2006-633
Platnost od: 18.05.2020 Platnost do: 01.07.2020

dražební vyhláška 203 EX 61146/2011-218
Platnost od: 18.05.2020 Platnost do: 15.07.2020

Veřejná vyhláška V-4657/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Sarčáková
Platnost od: 18.05.2020 Platnost do: 02.06.2020

Veřejná vyhláška V-6243/2020-807 Zahájení řízení Zedníček
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 30.05.2020

Veřejná vyhláška V-5050/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Gillová
Platnost od: 13.05.2020 Platnost do: 28.05.2020

Veřejná vyhláška V-5004/2020-807 Zahájení řízení Vašková
Platnost od: 12.05.2020 Platnost do: 27.05.2020

Veřejná vyhláška V-5937/2020-807 Zahájení řízení Tronner
Platnost od: 12.05.2020 Platnost do: 27.05.2020

Veřejná vyhláška V-5937/2020-807 Zahájení řízení Tronnerová
Platnost od: 12.05.2020 Platnost do: 27.05.2020

Veřejná vyhláška V-19860/2019-807 Vyrozumění o provedení vkladu Pressburger
Platnost od: 11.05.2020 Platnost do: 26.05.2020

dražební vyhláška 098 EX 2682/2004-140
Platnost od: 04.05.2020 Platnost do: 27.05.2020

dražební vyhláška 180 EX 10913/10-70
Platnost od: 24.04.2020 Platnost do: 04.06.2020

1107596109
Platnost od: 22.04.2020 Platnost do: 02.07.2020

Veřejná vyhláška V-2156/2020-807 Vyrozumění o provedení vkladu Gerhardsen
Platnost od: 21.04.2020  

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 01.04.2020 Platnost do: 01.07.2020

dražební vyhláška 203 EX 10291/06-261
Platnost od: 31.03.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2020-807 Oznámení obci Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 10.02.2020 Platnost do: 30.09.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Bludovice,
Krásné Pole,
Polanka nad Odrou,
Poruba,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality resortu

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).