Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-11042/2019-807 Zahájení řízení Mašková
Platnost od: 19.07.2019 Platnost do: 03.08.2019

Veřejná vyhláška V-9496/2019-807 Vyrozumění o provedení vkladu Almeida-Olsansky
Platnost od: 19.07.2019 Platnost do: 03.08.2019

Veřejná vyhláška V-10752/2019-807 Zahájení řízení Polhošová
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-10834/2019-807 Zahájení řízení Lach
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-10901/2019-807 Zahájení řízení Zahoranský
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-9265/2019-807 Přerušení řízení Vlček
Platnost od: 16.07.2019 Platnost do: 31.07.2019

Veřejná vyhláška V-9266/2019-807 Přerušení řízení Vlček
Platnost od: 16.07.2019 Platnost do: 31.07.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Pozvánka průběh hranic Matyáska
Platnost od: 15.07.2019 Platnost do: 30.07.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Pozvánka průběh hranic Matyásková
Platnost od: 15.07.2019 Platnost do: 30.07.2019

Veřejná vyhláška V-10660/2019-807 Zahájení řízení Frydrych
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 27.07.2019

Veřejná vyhláška V-10218/2019-807 Zahájení řízení Snitka
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

167 EX 4156/08-203
Platnost od: 04.07.2019 Platnost do: 15.08.2019

Veřejná vyhláška V-10040/2019-807 Zahájení řízení Kovář
Platnost od: 04.07.2019 Platnost do: 19.07.2019

Dražební vyhláška 120EX 50802/10-104
Platnost od: 03.07.2019 Platnost do: 02.10.2019

Dražební vyhláška č. 203 Ex 4888/04-121
Platnost od: 28.06.2019 Platnost do: 28.08.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Oznámení obci o zahájení Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 25.06.2019 Platnost do: 06.08.2019

Dražební vyhláška č. 203 Ex 03586/10-188
Platnost od: 19.06.2019 Platnost do: 14.08.2019

Dražební vyhláška č. 203 Ex 17666/2010-101
Platnost od: 17.06.2019 Platnost do: 14.08.2019

Dražební vyhláška č. 203 Ex 39257/2013-66
Platnost od: 17.06.2019 Platnost do: 14.08.2019

Dražební vyhláška 169 EX 705/201-133
Platnost od: 13.06.2019 Platnost do: 25.07.2019

Dražební vyhláška č. 201 EX 00096/10-611
Platnost od: 05.06.2019 Platnost do: 30.07.2019

Dražební vyhláška č. 207 Ex 3018/10-84
Platnost od: 05.06.2019 Platnost do: 31.07.2019

dražební vyhláška 132 EX 39227/09-74
Platnost od: 03.06.2019 Platnost do: 25.07.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Veřejná vyhláška OO-2/2018-807 Oznámení obci Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 10.12.2018 Platnost do: 01.08.2019

Aktuality

03.06.2019

OZNÁMENÍ

Od 5. 6. 2019 lze na Katastrálním pracovišti Ostrava hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.

06.05.2019
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, informuje vlastníky, jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá v katastrálních územích

Horní Bludovice a Prostřední Bludovice

obnova operátu novým mapováním.
 
Zároveň v katastrálních územích

Bludovice, Krásné Pole a Poruba

je prováděna revize katastru nemovitostí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního a katastrálního úřadu.