Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-18246/2021-807 Vyrozumění o provedení vkladu Anesti
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-560/2022-807 Zahájení řízení Grund
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-646/2022-807 Zahájení řízení Pastorek
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-648/2022-807 Zahájení řízení Pastorek
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-884/2022-807 Zahájení řízení Sivera
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-891/2022-807 Zahájení řízení Sivera
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Veřejná vyhláška V-893/2022-807 Zahájení řízení Sivera
Platnost od: 21.01.2022 Platnost do: 07.02.2022

Dražební vyhláška 139 EX 286/13-082
Platnost od: 20.01.2022 Platnost do: 24.02.2022

Dražební vyhláška 106 EX 24614/10-213
Platnost od: 18.01.2022 Platnost do: 23.02.2022

dražební vyhláška 120 EX 25665/12-179
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 09.03.2022

dražební vyhláška 120 EX 25665/12-180
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 09.03.2022

Veřejná vyhláška V-536/2022-807 Zahájení řízení Hradil
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 01.02.2022

Veřejná vyhláška V-19422/2021-807 Vyrozumění o provedení vkladu Muroňová
Platnost od: 14.01.2022 Platnost do: 31.01.2022

Veřejná vyhláška V-476/2022-807 Zahájení řízení Míček
Platnost od: 13.01.2022 Platnost do: 28.01.2022

Veřejná vyhláška V-21803/2021-807 Vyrozumění o provedení vkladu Hanaková
Platnost od: 12.01.2022 Platnost do: 27.01.2022

Veřejná vyhláška V-261/2022-807 Zahájení řízení Rous
Platnost od: 12.01.2022 Platnost do: 27.01.2022

Veřejná vyhláška V-23159/2021-807 Vyrozumění o provedení vkladu Vůjtková
Platnost od: 10.01.2022 Platnost do: 25.01.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 26.10.2021 Platnost do: 27.10.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 22.10.2021 Platnost do: 23.10.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 14.10.2021 Platnost do: 14.10.2022

Veřejná vyhláška RO-2/2021-807 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj , Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 31.08.2021 Platnost do: 31.08.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2020-807 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Platnost od: 19.05.2021 Platnost do: 23.05.2022

Veřejná vyhláška RO-2/2020-807 Obecné obeslání Katastrální pracovistě Ostrava
Platnost od: 19.05.2021 Platnost do: 23.05.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

09.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 12. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Ostrava provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Sběrný box na vstupních dveřích úřadu bude zavedením rozšířených úředních hodin zrušen.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Muglinov,
Polanka nad Odrou,
Proskovice,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

22.11.2021
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v návaznosti na mimořádnou schůzi vlády konanou dne 18. a 19. 11. 2021 s ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 oznamuje, že na všech jeho pracovištích je upřednostňován písemný, telefonický nebo elektronický kontakt, ve všech případech, kdy je to možné.
Po tuto dobu bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálnímu úřadu činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím datových schránek. Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště. Údaje z katastru nemovitostí je možné rovněž získat prostřednictvím dálkového přístupu nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů