Kontakty

Typ Telefon
ústředna 596944111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Staniczková Marcela Mgr. CV316596944104marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Němečková Petra Mgr. CV311596944130petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Jurášek František Ing. Bc. 216596944145frantisek.jurasek@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Markovská Simona Bc. 224596944148simona.markovska@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN I
Slowiková Pavlína Ing. 215596944133pavlina.slowikova@cuzk.cz vedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN II
Turowski Roman Ing. Ph.D. CV313596944102roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí
Cmielová Lenka Ing. 205596944105lenka.cmielova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Skalbová Zuzana Ing. 321596944103zuzana.skalbova@cuzk.czved. odd. akt. geodetických informací KN a obnovy a revize KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamčíková Hana 229596944128hana.adamcikova@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Beránková Hana 101596944121hana.berankova@cuzk.czpodatelna, informace k podání listin
Blaščoková Taťána 203596944141tatiana.blascokova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Blejchařová Šárka Bc. 303596944135sarka.blejcharova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Blokšová Jana 233596944124jana.bloksova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Havlásková Sylvie 204596944146sylvie.havlaskova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Holíková Ivana 301596944132ivana.holikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Hořínek Vojtěch Ing. 317596944153vojtech.horinek@cuzk.czřízení o údajích SGI
Kalátová Iveta 202596944147iveta.kalatova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Krajíčková Jana Mgr. Bc. 302596944138jana.krajickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Kulihová Ivana Bc. 304596944134ivana.kulihova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Mira Jaroslav Bc. 217596944120jaroslav.mira@cuzk.czinformatik
Neuwirthová Simona 201596944140simona.neuwirthova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Pilchová Julie Bc. 301596944139julie.pilchova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Poštulková Lenka Ing. 322596944144lenka.postulkova@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize
Sajdoková Radka Bc. 226596944127radka.sajdokova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Samková Jana 204596944146jana.samkova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Vernerová Lucie DiS. 101596944111lucie.vernerová@cuzk.czpodatelna, informace k podání

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.ostrava@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality

03.06.2019

OZNÁMENÍ

Od 5. 6. 2019 lze na Katastrálním pracovišti Ostrava hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.

06.05.2019
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, informuje vlastníky, jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá v katastrálních územích

Horní Bludovice a Prostřední Bludovice

obnova operátu novým mapováním.
 
Zároveň v katastrálních územích

Bludovice, Krásné Pole a Poruba

je prováděna revize katastru nemovitostí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního a katastrálního úřadu.