Kontakty

Typ Telefon
ústředna 596944111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Staniczková Marcela Mgr. CV316596944104
marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Němečková Petra Mgr. CV311596944130
petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Jurášek František Ing. Bc. 216596944145
frantisek.jurasek@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Markovská Simona Bc. 224596944148
simona.markovska@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN I
Slowiková Pavlína Ing. 215596944133
pavlina.slowikova@cuzk.cz vedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN II
Turowski Roman Ing. Ph.D. CV313596944102
roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí
Cmielová Lenka Ing. 205596944105
lenka.cmielova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Skalbová Zuzana Ing. 321596944103
zuzana.skalbova@cuzk.czved. odd. akt. geodetických informací KN a obnovy a revize KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamčíková Hana 229
596944128
hana.adamcikova@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Beránková Hana 101
596944121
hana.berankova@cuzk.czpodatelna, informace k podání listin
Blaščoková Taťána 203
596944141
tatiana.blascokova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Blejchařová Šárka Bc. 303
596944135
sarka.blejcharova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Havlásková Sylvie 204
596944146
sylvie.havlaskova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Holíková Ivana 132
596944132
ivana.holikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Hořínek Vojtěch Ing. 317
596944153
vojtech.horinek@cuzk.czřízení o údajích SGI
Kalátová Iveta 202
596944147
iveta.kalatova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Krajíčková Jana Mgr. Bc. 302
596944138
jana.krajickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Kulihová Ivana Bc. 304
596944134
ivana.kulihova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Mira Jaroslav Bc. 217
596944120
jaroslav.mira@cuzk.czinformatik
Neuwirthová Simona 201
596944140
simona.neuwirthova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Pilchová Julie Bc. 301
596944139
julie.pilchova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Poštulková Lenka Ing. 322
596944144
lenka.postulkova@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize
Sajdoková Radka Bc. 226
596944127
radka.sajdokova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Samková Jana 204
596944146
jana.samkova@cuzk.czodd. dokumentace, informace, výpisy
Vernerová Lucie DiS. 101
596944111
lucie.vernerová@cuzk.czpodatelna, informace k podání

Aktuality pracoviště

09.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 12. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Ostrava provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Sběrný box na vstupních dveřích úřadu bude zavedením rozšířených úředních hodin zrušen.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Muglinov,
Polanka nad Odrou,
Proskovice,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

22.11.2021
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v návaznosti na mimořádnou schůzi vlády konanou dne 18. a 19. 11. 2021 s ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 oznamuje, že na všech jeho pracovištích je upřednostňován písemný, telefonický nebo elektronický kontakt, ve všech případech, kdy je to možné.
Po tuto dobu bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálnímu úřadu činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím datových schránek. Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště. Údaje z katastru nemovitostí je možné rovněž získat prostřednictvím dálkového přístupu nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů