Kontakty

Typ Telefon
ústředna 596944111
Podatelna 596944121

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Staniczková Marcela JUDr. CV316596944104
marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Turowski Roman Ing. Ph.D. CV313596944102
roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí a zástupce ředitele
Němečková Petra Mgr. CV311596944130
petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Jurášek František Ing. Bc. 216596944145
frantisek.jurasek@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Markovská Simona Bc. 224596944148
simona.markovska@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN I
Slowiková Pavlína Ing. 215596944133
pavlina.slowikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace popisných informací KN II
Cmielová Lenka Ing. 205596944105
lenka.cmielova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Skalbová Zuzana Ing. 321596944103
zuzana.skalbova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize KN

Aktuality pracoviště

18.03.2022
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Muglinov,
Proskovice,
Stará Bělá.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni
1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru:
PodkladyGP.<název KP>@cuzk.cz,
VFK.<název KP>@cuzk.cz).
Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím webových služeb (WSGP), je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.


Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.