Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ostrava@cuzk.cz
ostatní podání přízemí místnost č. 104 za Informacemi vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hana Adamčíková229596944128
hana.adamcikova@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Alena Frodlová230596944170
alena.frodlova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Vojtěch Hořínek317596944153
vojtech.horinek@cuzk.czřízení o údajích SGI
Kateřina Kotačková 230596944156
katerina.kotackova@cuzk.czdatové schránky
Mgr. Petra Němečková311596944130
petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Zuzana Novotná226596944127
zuzana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Ivana Plášilová230596944156
ivana.plasilova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Lenka Poštulková322596944144
lenka.postulkova@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize
Ing. Zuzana Skalbová321596944103
zuzana.skalbova@cuzk.czved. odd. akt. geodetických informací KN a obnovy a revize KN
Mgr. Marcela Staniczková316596944104
marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Ing. Roman Turowski, Ph.D.311596944102
roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí
Ing. Petr Vladyka318596944150
petr.vladyka@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize

Aktuality pracoviště

09.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 12. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Ostrava provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Sběrný box na vstupních dveřích úřadu bude zavedením rozšířených úředních hodin zrušen.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Muglinov,
Polanka nad Odrou,
Proskovice,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

22.11.2021
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v návaznosti na mimořádnou schůzi vlády konanou dne 18. a 19. 11. 2021 s ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 oznamuje, že na všech jeho pracovištích je upřednostňován písemný, telefonický nebo elektronický kontakt, ve všech případech, kdy je to možné.
Po tuto dobu bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálnímu úřadu činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím datových schránek. Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště. Údaje z katastru nemovitostí je možné rovněž získat prostřednictvím dálkového přístupu nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů