Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ostrava@cuzk.cz
ostatní podání přízemí místnost č. 104 za Informacemi vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hana Adamčíková229596944128hana.adamcikova@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Alena Frodlová230596944170alena.frodlova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Vojtěch Hořínek317596944153vojtech.horinek@cuzk.czřízení o údajích SGI
Kateřina Kotačková 230596944156katerina.kotackova@cuzk.czdatové schránky
Mgr. Petra Němečková311596944130petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Zuzana Novotná226596944127zuzana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Ivana Plášilová230596944156ivana.plasilova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Lenka Poštulková322596944144lenka.postulkova@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize
Ing. Zuzana Skalbová321596944103zuzana.skalbova@cuzk.czved. odd. akt. geodetických informací KN a obnovy a revize KN
Mgr. Marcela Staniczková316596944104marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Ing. Ph.D. Roman Turowski311596944102roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí
Ing. Petr Vladyka318596944150petr.vladyka@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize

Aktuality

03.06.2019

OZNÁMENÍ

Od 5. 6. 2019 lze na Katastrálním pracovišti Ostrava hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.

06.05.2019
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, informuje vlastníky, jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá v katastrálních územích

Horní Bludovice a Prostřední Bludovice

obnova operátu novým mapováním.
 
Zároveň v katastrálních územích

Bludovice, Krásné Pole a Poruba

je prováděna revize katastru nemovitostí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního a katastrálního úřadu.