Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ostrava@cuzk.cz
ostatní podání přízemí místnost č. 104 za Informacemi vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hana Adamčíková229596944128
hana.adamcikova@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Alena Frodlová230596944170
alena.frodlova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Vojtěch Hořínek317596944153
vojtech.horinek@cuzk.czřízení o údajích SGI
Kateřina Kotačková 230596944156
katerina.kotackova@cuzk.czdatové schránky
Mgr. Petra Němečková311596944130
petra.nemeckova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Zuzana Novotná226596944127
zuzana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace popisných informací KN 1
Ivana Plášilová230596944156
ivana.plasilova@cuzk.czdatové schránky
Ing. Lenka Poštulková322596944144
lenka.postulkova@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize
Ing. Zuzana Skalbová321596944103
zuzana.skalbova@cuzk.czved. odd. akt. geodetických informací KN a obnovy a revize KN
Mgr. Marcela Staniczková316596944104
marcela.staniczkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Ing. Roman Turowski, Ph.D.311596944102
roman.turowski@cuzk.czředitel odboru geodetických informací katastru nemovitostí
Ing. Petr Vladyka318596944150
petr.vladyka@cuzk.czodd. aktualizace geodetických informací KN a obnovy a revize

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Polanka nad Odrou,
Poruba,
Stará Bělá,
Stará Plesná.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

15.01.2020
Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička