Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-6678/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Šedivá
Platnost od: 20.10.2021 Platnost do: 04.11.2021

Veřejná vyhláška V-6678/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Šedivý
Platnost od: 20.10.2021 Platnost do: 04.11.2021

Veřejná vyhláška V-6483/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Ferencová
Platnost od: 19.10.2021 Platnost do: 03.11.2021

Veřejná vyhláška V-6394/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Cábel
Platnost od: 18.10.2021 Platnost do: 02.11.2021

Veřejná vyhláška V-6455/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Rončková
Platnost od: 18.10.2021 Platnost do: 02.11.2021

Veřejná vyhláška Z-3118/2021-803 Oznámení o provedení zápisu Trunečková
Platnost od: 18.10.2021 Platnost do: 02.11.2021

Veřejná vyhláška RO-1/2020-803 Obecné obeslání Kelnerová
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 31.10.2021

Veřejná vyhláška RO-1/2020-803 Obecné obeslání Kelnerová
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 31.10.2021

Veřejná vyhláška RO-1/2020-803 Obecné obeslání Krmášek
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 31.10.2021

Veřejná vyhláška V-5853/2021-803 Rozhodnutí o povolení vkladu Přecechtělová
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 30.10.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-139/2021-803 Obecné obeslání Kelnerová
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 17.10.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-139/2021-803 Obecné obeslání Kelnerová
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 17.10.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-139/2021-803 Obecné obeslání Krmášek
Platnost od: 15.10.2021 Platnost do: 17.10.2022

Veřejná vyhláška Z-3128/2021-803 Oznámení o provedení zápisu Babinski
Platnost od: 14.10.2021 Platnost do: 29.10.2021

Veřejná vyhláška V-6243/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Finger
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 28.10.2021

Veřejná vyhláška V-6308/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Balog
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 28.10.2021

Veřejná vyhláška V-6308/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Balogová
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 28.10.2021

Veřejná vyhláška V-6382/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Kocurová
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 28.10.2021

Veřejná vyhláška V-6239/2021-803 Vyrozumění o provedení vkladu Bobková
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 23.10.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Platnost od: 07.09.2020  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Platnost od: 05.05.2020  

Aktuality pracoviště

07.04.2021
Zrušení sběrného boxu (schránky)
V souvislosti s koncem nouzového stavu bude na Katastrálním pracovišti Karviná s účinností od 12. 4. 2021 zrušena možnost bezkontaktního podání prostřednictvím sběrného boxu (schránky).
Děkujeme za pochopení.
 

06.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 8. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Karviná provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Dolní Lutyně,
Horní Lutyně.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.