Kontakty

Typ Telefon
ústředna 595392444

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Pijáková Hana Ing. CV15595392452
hana.pijakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bouzková Zuzana Bc. 4595392433
zuzana.bouzkova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Škovroňová Anežka Ing. 16595392458
anezka.skovronova@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bannert Petr Ing. 18
595392456
petr.bannert@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Dittmannová Ivana 15
595392442
ivana.dittmannová@cuzk.czekonom-sekretář
Eberová Šárka Bc. 13
595392457
sarka.eberova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Filová Bohunka Bc. 11
595392447
bohunka.filova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Górecka Jitka Bc. 3
595392451
jitka.gorecka@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Židková Ivana 9
595392445
ivana.zidkova@cuzk.czkontrola listin k zápisu a výmazu práv záznamem a poznámkou

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.karvina@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

07.04.2021
Zrušení sběrného boxu (schránky)
V souvislosti s koncem nouzového stavu bude na Katastrálním pracovišti Karviná s účinností od 12. 4. 2021 zrušena možnost bezkontaktního podání prostřednictvím sběrného boxu (schránky).
Děkujeme za pochopení.
 

06.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 8. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Karviná provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Dolní Lutyně,
Horní Lutyně.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.