Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání dveře číslo 22 po vstupu do budovy vpravo
elektronická podání kp.karvina@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Petr Bannert18595392456
petr.bannert@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Elena Bednarzová5595392440
elena.bednarzova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ivana Dittmannová15595392442
ivana.dittmannová@cuzk.czekonom-sekretář
Bc. Bohunka Filová11595392447
bohunka.filova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Marcela Kučerová5595392436
marcela.kucerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Beáta Meisnerová19595392453
beata.meisnerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Dagmar Mrozková7595392443
dagmar.mrozkova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Hana Pijáková15595392452
hana.pijakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Edita Šidélková6595392438
edita.sidelkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Anežka Škovroňová16595392458
anezka.skovronova@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Iveta Židková5595392436
iveta.zidkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

07.04.2021
Zrušení sběrného boxu (schránky)
V souvislosti s koncem nouzového stavu bude na Katastrálním pracovišti Karviná s účinností od 12. 4. 2021 zrušena možnost bezkontaktního podání prostřednictvím sběrného boxu (schránky).
Děkujeme za pochopení.
 

06.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 8. 4. 2021 je na Katastrálním pracovišti Karviná provedena změna úředních hodin.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Dolní Lutyně,
Horní Lutyně.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.