Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání dveře číslo 22 po vstupu do budovy vpravo
elektronická podání kp.karvina@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Petr Bannert18595392456
petr.bannert@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Elena Bednarzová5595392440
elena.bednarzova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ivana Dittmannová15595392442
ivana.dittmannová@cuzk.czekonom-sekretář
Bc. Bohunka Filová11595392447
bohunka.filova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Marcela Kučerová5595392436
marcela.kucerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Beáta Meisnerová19595392453
beata.meisnerova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Dagmar Mrozková7595392443
dagmar.mrozkova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Hana Pijáková15595392452
hana.pijakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Edita Šidélková6595392438
edita.sidelkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Anežka Škovroňová16595392458
anezka.skovronova@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí
Iveta Židková5595392436
iveta.zidkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

15.01.2021
Katastrální pracoviště Karviná informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Dolní Lutyně,
Horní Lutyně.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

29.10.2020
Informace pro klienty:
Po dobu omezených úředních hodin ode dne 12.10.2020 je na Katastrálním pracovišti Karviná pro příjem podání k dispozici schránka (sběrný box), umístěná venku na stěně vpravo od vchodu do budovy. Tato schránka je v pravidelných intervalech vybírána – v každou celou hodinu v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod. a v pátek od 8:00 do 12:00 hod. (okamžik podání je k okamžiku výběru schránky). Přijetí podání bude potvrzeno na e-mail, bude-li v návrhu na vklad nebo na jiném podání uveden.
 

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"