Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.semily@cuzk.cz
ostatní podání přízemí budovy katastrálního pracoviště podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jiří Bekr314481629149jiri.bekr@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Monika Hartigová202481629138monika.hartigova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Jiří Honcák306481629132jiri.honcak@cuzk.czoddělení digitalizace map
Dagmar Honcáková212481629131dagmar.honcakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Věra Hrubá201481629150vera.hruba@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ing. Jana Konířová307481629130jana.konirova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Zdeňka Martincová212481629131zdenka.martincova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ing. Michal Opluštil310481629151michal.oplustil@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Zuzana Plecháčová110481629121zuzana.plechacova@cuzk.czoddělení dokumentace
Mgr. Michal Prousek208481629134michal.prousek@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Jaroslava Salabová211481629136jaroslava.salabova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Aktuality z KÚ

08.07.2019

Od 8.7.2019 lze na všech katastrálních pracovištích Libereckého kraje hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.16.05.2019

Upozornění pro soukromé geodety:

Vzhledem k postupující digitalizaci SGI a elektronizaci styku s odbornou veřejností a vzhledem k velmi nízkému počtu osobních návštěv soukromých geodetů na katastrálních pracovištích ruším ke dni 31. 5. 2019 úřední hodiny určené pouze pro geodety. Soukromí geodeti mohou samozřejmě i nadále osobně navštěvovat katastrální pracoviště, a to v úředních hodinách pro veřejnost, nejlépe po předchozí domluvě. Po předchozí domluvě lze využít i jiné než úřední dny.

 

Ing. Lubomír Týč

ředitel Katastrálního úřadu

pro Liberecký krajAktuality

03.06.2019
Dne 31. 5. 2019 byla v k. ú. Všeň vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu novým mapováním.
Tímto se také ruší STOP- stav pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)  a rezervace nových parcelních čísel..