Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.semily@cuzk.cz
ostatní podání přízemí budovy katastrálního pracoviště podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jiří Bekr314481629149
jiri.bekr@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Monika Hartigová202481629138
monika.hartigova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Jiří Honcák306481629132
jiri.honcak@cuzk.czoddělení digitalizace map
Dagmar Honcáková212481629131
dagmar.honcakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ing. Klára Koláriková308481629144
klara.kolarikova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Ing. Jana Konířová307481629130
jana.konirova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Blanka Lišková209481629135
blanka.liskova@cuzk.czoddělení aktualizace
Jana Malíková201481626150
jana.malikova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hana Novotná210481629137
hana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace
Ing. Jan Picek112481629123
jan.picek@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Zuzana Plecháčová110481629121
zuzana.plechacova@cuzk.czoddělení dokumentace
Mgr. Michal Prousek208481629134
michal.prousek@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Jaroslava Salabová211481629136
jaroslava.salabova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Aktuality pracoviště

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


12.10.2020
Katastrální úřad pro Liberecký
Katastrální pracoviště Semily

v návaznosti na
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 12. března 2020:
 
Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním; katastrální úřady nesvolávají v souvislosti s revizemi údajů katastru, novým mapováním nebo správními řízeními (řízení o povolení vkladu, o opravě chyby apod.) nová ústní jednání. U již svolaných jednání je nezbytné dodržovat zvýšená hygienická opatření (rozestupy, překrytí dýchacích cest apod.).
Je nezbytné předem kontaktovat katastrální úřad v případě, pokud účastníci budou požadovat nahlížení do spisu, či osobní vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí.
Pro příjem podání mimo stanovené úřední hodiny slouží schránka (sběrný box) umístěná vlevo od vchodových dveří Katastrálního pracoviště Semily.
 
V Semilech dne 12.10.2020                                                                                                           
Ing.Jiří Bekr, ředitel pracoviště
 

Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.