Aktuality pracoviště

03.02.2020
Dne 3. 2. 2020 byl na části k.ú. Vyskeř vyhlášen STOP-STAV pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)  a rezervace nových parcelních čísel do doby zplatnění obnoveného katastrálního operátu mapováním.
Geodetickou veřejnost tímto upozorňujeme na  nemožnost rezervace nových parcelních čísel a žádáme je, aby danému STOP-STAVU přizpůsobili plánované, nebo rozpracované zakázky v tomto k.ú..

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.