Kontakty

Typ Telefon
fax 481629153
ústředna 481629111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
ředitel katastrálního pracovištěBekr Jiří Ing. CV481629149
jiri.bekr@cuzk.cz
314
vedoucí oddělení dokumentacePicek Jan Ing.481629123
jan.picek@cuzk.cz
112
vedoucí oddělení právních vztahůProusek Michal Mgr.481629134
michal.prousek@cuzk.cz
208

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bartoš Ondřej Mgr. 208481629134ondrej.bartos@cuzk.czoddělení právních vztahů
Boukalová Helena 210481629137helena.boukalova@cuzk.czoddělení aktualizace
Cabáková Lenka 201481629150lenka.cabakova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Charvátová Jana 203481629124jana.charvatova2@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Hartigová Monika 202481629138monika.hartigova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Honcák Jiří 306481629132jiri.honcak@cuzk.czoddělení digitalizace map
Honcáková Dagmar 212481629131dagmar.honcakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hrubá Věra 201481629150vera.hruba@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jalovecká Ladislava 110481629121ladislava.jalovecka@cuzk.czoddělení dokumentace
Jodasová Ivana 8481629110ivana.jodasova@cuzk.czoddělení právních vztahů, podatelna
Konířová Jana Ing. 307481629130jana.konirova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Kupcová Hana 313481629148hana.kupcova@cuzk.czekonom
Langhammer Lubomír 312481629147lubomir.langhammer@cuzk.czinformatik
Lišková Blanka 209481629135blanka.liskova@cuzk.czoddělení aktualizace
Macíčková Petra Mgr. 203481629154petra.macickova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Malíková Jana 111481626122jana.malikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Martincová Zdeňka 212481629131zdenka.martincova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Motejlková Miriam 111481629122miriam.motejlkova@cuzk.czoddělení dokumentace
Novotná Hana 210481629137hana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace
Opluštil Michal Ing. 310481629151michal.oplustil@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Plecháčová Zuzana 110481629121zuzana.plechacova@cuzk.czoddělení dokumentace
Plívová Jana 209481629135jana.plivova@cuzk.czoddělení aktualizace
Prokůpková Alena 213481629139alena.prokupkova@cuzk.czoddělení právních vztahů, spisovna
Salabová Jaroslava 211481629136jaroslava.salabova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Schauerová Markéta 310481629151marketa.schauerova@cuzk.czoddělení digitalizace map
Šnajdr Lubomír 309481629145lubomir.snajdr@cuzk.czoddělení digitalizace map
Vacková Irena 207481629133irena.vackova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.semily@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality z KÚ

08.07.2019

Od 8.7.2019 lze na všech katastrálních pracovištích Libereckého kraje hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.16.05.2019

Upozornění pro soukromé geodety:

Vzhledem k postupující digitalizaci SGI a elektronizaci styku s odbornou veřejností a vzhledem k velmi nízkému počtu osobních návštěv soukromých geodetů na katastrálních pracovištích ruším ke dni 31. 5. 2019 úřední hodiny určené pouze pro geodety. Soukromí geodeti mohou samozřejmě i nadále osobně navštěvovat katastrální pracoviště, a to v úředních hodinách pro veřejnost, nejlépe po předchozí domluvě. Po předchozí domluvě lze využít i jiné než úřední dny.

 

Ing. Lubomír Týč

ředitel Katastrálního úřadu

pro Liberecký krajAktuality

03.06.2019
Dne 31. 5. 2019 byla v k. ú. Všeň vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu novým mapováním.
Tímto se také ruší STOP- stav pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)  a rezervace nových parcelních čísel..