Kontakty

Typ Telefon
ústředna 481629111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
ředitel katastrálního pracovištěBekr Jiří Ing.CV481629149
jiri.bekr@cuzk.cz
314
vedoucí oddělení dokumentacePicek Jan Ing.481629123
jan.picek@cuzk.cz
112
vedoucí oddělení právních vztahůProusek Michal Mgr.481629134
michal.prousek@cuzk.cz
208

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Boukalová Helena 309
481629145
helena.boukalova@cuzk.czoddělení digitalizace map
Cabáková Lenka 201
481629150
lenka.cabakova@cuzk.czoddělení aktualizace
Charvátová Jana 203
481629124
jana.charvatova2@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Hartigová Monika 202
481629138
monika.hartigova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Honcák Jiří 306
481629132
jiri.honcak@cuzk.czoddělení digitalizace map
Honcáková Dagmar 212
481629131
dagmar.honcakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jalovecká Ladislava 110
481629121
ladislava.jalovecka@cuzk.czoddělení dokumentace
Koláriková Klára Ing. 308
481629144
klara.kolarikova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Konířová Jana Ing. 307
481629130
jana.konirova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Langhammer Lubomír 312
481629147
lubomir.langhammer@cuzk.czinformatik
Lišková Blanka 209
481629135
blanka.liskova@cuzk.czoddělení aktualizace
Macíčková Petra Mgr. 203
481629154
petra.macickova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Malíková Jana 201
481626150
jana.malikova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Martincová Zdeňka 212
481629131
zdenka.martincova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Motejlková Miriam 111
481629122
miriam.motejlkova@cuzk.czoddělení dokumentace
Nechanická Eliška DiS. 313
481629148
eliska.nechanicka2@cuzk.czekonom
Novotná Hana 210
481629137
hana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace
Plecháčová Zuzana 110
481629121
zuzana.plechacova@cuzk.czoddělení dokumentace
Plívová Jana 209
481629135
jana.plivova@cuzk.czoddělení aktualizace
Prokůpková Alena 213
481629139
alena.prokupkova@cuzk.czoddělení právních vztahů, spisovna
Salabová Jaroslava 211
481629136
jaroslava.salabova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Schauerová Markéta 310
481629151
marketa.schauerova@cuzk.czoddělení digitalizace map
Šnajdr Lubomír 309
481629145
lubomir.snajdr@cuzk.czoddělení digitalizace map
Vacková Irena 207
481629133
irena.vackova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.semily@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


12.10.2020
Katastrální úřad pro Liberecký
Katastrální pracoviště Semily

v návaznosti na
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 12. března 2020:
 
Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním; katastrální úřady nesvolávají v souvislosti s revizemi údajů katastru, novým mapováním nebo správními řízeními (řízení o povolení vkladu, o opravě chyby apod.) nová ústní jednání. U již svolaných jednání je nezbytné dodržovat zvýšená hygienická opatření (rozestupy, překrytí dýchacích cest apod.).
Je nezbytné předem kontaktovat katastrální úřad v případě, pokud účastníci budou požadovat nahlížení do spisu, či osobní vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí.
Pro příjem podání mimo stanovené úřední hodiny slouží schránka (sběrný box) umístěná vlevo od vchodových dveří Katastrálního pracoviště Semily.
 
V Semilech dne 12.10.2020                                                                                                           
Ing.Jiří Bekr, ředitel pracoviště
 

Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"