Kontakty

Typ Telefon
fax 481629153
ústředna 481629111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
ředitel katastrálního pracovištěBekr Jiří Ing. CV481629149
jiri.bekr@cuzk.cz
314
vedoucí oddělení dokumentacePicek Jan Ing.481629123
jan.picek@cuzk.cz
112
vedoucí oddělení právních vztahůProusek Michal Mgr.481629134
michal.prousek@cuzk.cz
208

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bartoš Ondřej Mgr. 208
481629134
ondrej.bartos@cuzk.czoddělení právních vztahů
Boukalová Helena 210
481629137
helena.boukalova@cuzk.czoddělení aktualizace
Cabáková Lenka 201
481629150
lenka.cabakova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Charvátová Jana 203
481629124
jana.charvatova2@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Hartigová Monika 202
481629138
monika.hartigova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Honcák Jiří 306
481629132
jiri.honcak@cuzk.czoddělení digitalizace map
Honcáková Dagmar 212
481629131
dagmar.honcakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hrubá Věra 201
481629150
vera.hruba@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jalovecká Ladislava 110
481629121
ladislava.jalovecka@cuzk.czoddělení dokumentace
Jodasová Ivana 8
481629110
ivana.jodasova@cuzk.czoddělení právních vztahů, podatelna
Konířová Jana Ing. 307
481629130
jana.konirova@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Kupcová Hana 313
481629148
hana.kupcova@cuzk.czekonom
Langhammer Lubomír 312
481629147
lubomir.langhammer@cuzk.czinformatik
Lišková Blanka 209
481629135
blanka.liskova@cuzk.czoddělení aktualizace
Macíčková Petra Mgr. 203
481629154
petra.macickova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Malíková Jana 111
481626122
jana.malikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Martincová Zdeňka 212
481629131
zdenka.martincova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Motejlková Miriam 111
481629122
miriam.motejlkova@cuzk.czoddělení dokumentace
Novotná Hana 210
481629137
hana.novotna@cuzk.czoddělení aktualizace
Opluštil Michal Ing. 310
481629151
michal.oplustil@cuzk.czoddělení geometrických plánů
Plecháčová Zuzana 110
481629121
zuzana.plechacova@cuzk.czoddělení dokumentace
Plívová Jana 209
481629135
jana.plivova@cuzk.czoddělení aktualizace
Prokůpková Alena 213
481629139
alena.prokupkova@cuzk.czoddělení právních vztahů, spisovna
Salabová Jaroslava 211
481629136
jaroslava.salabova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Schauerová Markéta 310
481629151
marketa.schauerova@cuzk.czoddělení digitalizace map
Šnajdr Lubomír 309
481629145
lubomir.snajdr@cuzk.czoddělení digitalizace map
Vacková Irena 207
481629133
irena.vackova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.semily@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

03.02.2020
Dne 3. 2. 2020 byl na části k.ú. Vyskeř vyhlášen STOP-STAV pro všechny zápisy do katastru (vklady a záznamy)  a rezervace nových parcelních čísel do doby zplatnění obnoveného katastrálního operátu mapováním.
Geodetickou veřejnost tímto upozorňujeme na  nemožnost rezervace nových parcelních čísel a žádáme je, aby danému STOP-STAVU přizpůsobili plánované, nebo rozpracované zakázky v tomto k.ú..

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.