Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1245/2020-608 Vyrozumění o provedení vkladu Vondrasek
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-6752/2019-608 Zastavení řízení Polák
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Veřejná vyhláška V-6752/2019-608 Zastavení řízení Poláková
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška číslo jednací 131 EX 1945/10-338
Platnost od: 08.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 27.01.2020  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Přehled rozpracovanosti digitalizace katastrálních map a nejbližší plány
Platnost od: 06.02.2017  

Seznam_zeměměřičů_působících_v_okrese_Semily
Platnost od: 01.01.2017  

Grafický_přehled_ZPMZ_4.část
Platnost od: 31.03.2016  

Grafický_přehled_ZPMZ_3.část
Platnost od: 19.03.2015  

Grafický_přehled_ZPMZ_2.část
Platnost od: 19.03.2015  

Grafický_přehled_ZPMZ_1.část
Platnost od: 19.03.2015  

Informace_k_žádostem_o_potvrzení_GP_podaným_po_1.1.2014
Platnost od: 16.12.2013  

Oprava_souřadnic_PBPP_k.ú._Semily
Platnost od: 01.01.2013  

Stav_evidence_vybudovaných_PBPP_v_ISKN
Platnost od: 01.01.2013  

Dodatek_k_technické_zprávě_ZMVM_Turnoc_č.j._PD-0209-2008-608
Platnost od: 01.01.2013  

Aktuality pracoviště

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


12.10.2020
Katastrální úřad pro Liberecký
Katastrální pracoviště Semily

v návaznosti na
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 12. března 2020:
 
Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním; katastrální úřady nesvolávají v souvislosti s revizemi údajů katastru, novým mapováním nebo správními řízeními (řízení o povolení vkladu, o opravě chyby apod.) nová ústní jednání. U již svolaných jednání je nezbytné dodržovat zvýšená hygienická opatření (rozestupy, překrytí dýchacích cest apod.).
Je nezbytné předem kontaktovat katastrální úřad v případě, pokud účastníci budou požadovat nahlížení do spisu, či osobní vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí.
Pro příjem podání mimo stanovené úřední hodiny slouží schránka (sběrný box) umístěná vlevo od vchodových dveří Katastrálního pracoviště Semily.
 
V Semilech dne 12.10.2020                                                                                                           
Ing.Jiří Bekr, ředitel pracoviště
 

Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.