Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení právním na Katastrálním pracovišti Brno-venkov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov)
Platnost od: 17.10.2018 Platnost do: 29.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení právním č. 2 na Katastrálním pracovišti Brno-město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 10.10.2018 Platnost do: 25.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Břeclav)
Platnost od: 10.10.2018 Platnost do: 24.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Kyjov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Kyjov)
Platnost od: 09.10.2018 Platnost do: 24.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Znojmo
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Znojmo)
Platnost od: 08.10.2018 Platnost do: 22.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 3 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 08.10.2018 Platnost do: 23.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 2 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 08.10.2018 Platnost do: 23.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Hodonín
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín)
Platnost od: 08.10.2018 Platnost do: 22.10.2018

Výzva k podání nabídky na koupi NIVA 21214 RZ 3B2 8028
Platnost od: 17.10.2018 Platnost do: 31.10.2018

Výzva k podání nabídky na koupi NIVA 21214 RZ 4B0 3905
Platnost od: 17.10.2018 Platnost do: 31.10.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj