Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis 9/2018, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa - č.j. KU-611/2018-700-02001
     (PDF) ,  (DOCX)