Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis 17/2019, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa - č.j. KU-5829/2019-700-02001
     (PDF) ,  (DOCX)