Statut, jednací, organizační a spisový řád KÚ

 • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
  •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
 • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
  •  (PDF) - Jednací řád
 • Organizační řád ze dne 1.7.2015 č.j. KÚ-1718/2015-700-02001
  •  (PDF)  – Organizační řád – Úplné znění
 • Vize Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
 • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22