Kontakty

Typ Telefon
fax 571757957
ústředna 571757950

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Matasová Magda Ing. CV205571757955magda.matasova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Lavická Hana Ing. 216571757954hana.lavicka@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Mošničková Markéta Ing. 215571757961marketa.mosnickova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Zbranková Jiřina JUDr. 209571757952jirina.zbrankova@cuzk.czzástupce ředitelky KP a vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adámková Kristina Ing. 217
571757959
kristina.adamkova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Belková Erika Mgr. 212
571757974
erika.belkova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Borošová Hana 217
571757958
hana.borosova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Foltýnová Eva 210
571757963
eva.foltynova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Gerlová Tereza 107
571757964
tereza.gerlova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Grófová Romana Mgr. 213
571757966
romana.grofova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Hašová Jarmila 105
571757969
jarmila.hasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Holá Dagmar 113
571757960
dagmar.hola@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Konvicová Marcela 218
571757970
marcela.konvicova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Kročil Milan 225
571757978
milan.krocil@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Kývalová Pavlína Mgr. 204
571757971
pavlina.kyvalova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Lacinová Kateřina 212
571757967
katerina.lacinova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Michalenková Zdenka 208
571757951
zdenka.michalenkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Mikulenková Ivana Ing. 222
571757962
ivana.mikulenkova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Pernická Lenka 110
571757965
lenka.pernicka@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Polášková Jana 210
571757963
jana.polaskova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Sedláčková Šárka 105
571757950
sarka.sedlackova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Staňková Pavla 213
571757966
pavla.stankova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Stolářová Věra Bc. 211
571757975
vera.stolarova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šuláková Alena 214
571757968
alena.sulakova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Švecová Helena 218
571757977
helena.svecova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Tomanová Zdeňka Bc. 225
571757953
zdenka.tomanova1@cuzk.czobnova katastrálního operátu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.valasske.mezirici@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.