Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valmezirici@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Eva Foltýnová210571757963
eva.foltynova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Kateřina Lacinová212571757967
katerina.lacinova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Magda Matasová205571757955
magda.matasova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Zdenka Michalenková208571757951
zdenka.michalenkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Ivana Mikulenková222571757962
ivana.mikulenkova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Šárka Sedláčková105571757950
sarka.sedlackova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Pavla Staňková213571757966
pavla.stankova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.