Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valmezirici@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Eva Foltýnová210571757963eva.foltynova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Kateřina Lacinová212571757967katerina.lacinova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Magda Matasová205571757955magda.matasova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Zdenka Michalenková208571757951zdenka.michalenkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Ivana Mikulenková222571757962ivana.mikulenkova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Šárka Sedláčková105571757950sarka.sedlackova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Pavla Staňková213571757966pavla.stankova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.