Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valmezirici@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Eva Foltýnová210571757963eva.foltynova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Kateřina Lacinová212571757967katerina.lacinova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Magda Matasová205571757955magda.matasova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Zdenka Michalenková208571757951zdenka.michalenkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Ing. Ivana Mikulenková222571757962ivana.mikulenkova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Šárka Sedláčková105571757950sarka.sedlackova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Pavla Staňková213571757966pavla.stankova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.