Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o obnově katastrálního operátu novýmmapováním
Platnost od: 29.07.2020 Platnost do: 30.06.2022

Seznam katastrálních území, ve kterých probíhá revize katastru s předpokládaným termínem dokončení
Platnost od: 02.07.2020  

Seznam katastrálních území, ve kterých byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu nebo převod, případně dokončena revize katastru
Platnost od: 02.07.2020  

Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
Platnost od: 24.03.2020  

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním, k.ú. Mštěnovice OO-1/2019-836
Platnost od: 24.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu OO-1/2019-836 k.ú. Mštěnovice
Platnost od: 19.12.2019 Platnost do: 19.08.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí RO-3/2019-836 k.ú. Valašské Meziříčí - město
Platnost od: 14.11.2019 Platnost do: 30.04.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Krhová RO-2/2019-836
Platnost od: 26.08.2019 Platnost do: 30.10.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hrachovec RO-1/2019-836
Platnost od: 26.08.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí OO-2/2018-836
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 31.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí OO-2/2018-836
Platnost od: 02.11.2018 Platnost do: 31.01.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Křivé RO-6/2018-836
Platnost od: 20.06.2018 Platnost do: 28.09.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Brňov RO-5/2018-836
Platnost od: 20.06.2018 Platnost do: 30.09.2020

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.